Om Stiftelsen Ålands Vänner sr och dess verksamhet

Stiftelsen Ålands Vänner sr är en opolitisk och ideell stiftelse vars ändamål är att verka för den svensktalande befolkningen på Ålands bildning och förkovran samt att befordra dess kulturella utveckling. Stiftelsen förverkligar de i lagen fastställda principerna för stiftelseverksamhet genom att årligen utdela en betydande del av kapitalavkastningen till allmännyttiga ändamål.

Stiftelsen kan ta emot nya fonder, donationer och testamenterade medel. Till den del dessa är förknippade med särskilda villkor skall de beaktas i förvaltningen av desamma.

Stiftelsen har sina rötter i Föreningen Ålands Vänner r.s (numera Byggnadsvårdssällskapet på Åland) och därmed finns det anor tillbaka till 1895 då några initiativtagare inledde Ålands Vänners verksamhet.

Idag kan man dela in stiftelsens verksamhet i tre områden: 

  • Skriftserien Åland
  • Stipendier och understöd
  • Konstsamlingen

 

Bilderna är ur Storbåten av Per-Ove Högnäs och Jerker Örjans samt ur Leonards koffert av Conny Andersson.