Stipendier

Ur stiftelsens fondmedel beviljas i första hand stipendier till åländska ungdomar som bedriver studier utanför Åland.
Kulturorganisationer och författare kan ansöka om projektbidrag för kulturprojekt och för utgivande av böcker.

Stipendier för studerande
Stipendier utdelas i första hand till åländska studerande som bedriver studier utanför Åland.
Ansökan görs digitalt.
Till ansökan bifogas studieintyg.

Projektbidrag
Kulturorganisationer kan ansöka om projektbidrag för kulturprojekt och författare kan ansöka om projektbidrag för utgivning av böcker.
Ansökan görs digitalt med fritt formulerad beskrivning av projektet samt uppgifter om tidigare erhållna/ansökta bidrag.
Till ansökan bifogas en budget.
Bidragens storlek är begränsade till 1.000 euro.

Meddelande om beviljade stipendier/projektbidrag sänds till uppgiven e-postadress inom november månad.

Ansökningar och bilagor sparas digitalt till årets slut.

Nästa ansökningsperiod är 1-31.10.2023. 

Frågor riktas till Lena Laitinen per e-post: alandsvanner@gmail.com