Styrelse

Ulrica Lindström, ordförande
Conny Andersson, viceordförande
Lena Laitinen, sekreterare
Ove Josefsson, skattmästare
Eva Meyer, medlem