Styrelse

Lena Laitinen, ordförande
Conny Andersson, viceordförande
Mats Adamczak, medlem
Eva Meyer, medlem
Fredrika Sundberg, medlem