Styrelse

Ulrica Lindström, ordförande
Conny Andersson, viceordförande
Lena Laitinen, sekreterare
Mats Adamcqak, medlem
Eva Meyer, medlem