Fonder

Förvaltningsnämnden förvaltar och utger stipendiemedel årligen ur följande fonder:

  • Ålands Kulturfond
  • Hilda och Gustaf Eriksons Kulturfond
  • Erik och Elin Nylunds Kulturfond
  • Leonard Johnsons stipendiefond
  • Makarna Olga och K. Werner Immanuels fond
  • Konstintendent Anna-Lena Dreijers konstfond

Minnes- och hyllningsinbetalningar till Stiftelsen Ålands Vänner/Ålands Kulturfond kan göras via de åländska bankerna och begravningsbyråerna.