Förvaltningsråd

Medlemmar

Stig Dreijer, ordförande
Marita Karlsson, viceordförande
Nina Bengtsson
Carola Boman
Sol-Britt Kärkkäinen 
Bengt Lindberg
Göran Lindholm
Markus Lindholm 
Margareta Oksman
Jenny Scott