Förvaltningsråd

Stig Dreijer, ordförande
Margaretha Procopé, viceordförande
Carola Boman
Marita Karlsson
Sol-Britt Kärkkäinen
Lillemor von Köhler
Bengt Lindberg
Göran Lindholm
Ghita Nystöm
Margreta Oksman
Jenny Scott